INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vrací se institut osoby zdravotně znevýhodněné

3.11.2014

Do zákona o zaměstnanosti se pravděpodobně vrátí osoby zdravotně znevýhodněné. S touto kategorií by se mělo počítat při plnění odvodu do státního rozpočtu a firmy by měly znovu dostávat od státu příspěvky na mzdu takových zaměstnanců.

Od příštího roku bude znovu zavedena kategorie osob se zdravotním znevýhodněním. Osoba zdravotně znevýhodněná je taková osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejich dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění.

Do zákona o zaměstnanosti se pravděpodobně vrátí osoby zdravotně znevýhodněné. S touto kategorií by se mělo počítat při plnění odvodu do státního rozpočtu a firmy by měly znovu dostávat od státu příspěvky na mzdu takových zaměstnanců.

Osoby, kterým doposud platí institut osoby zdravotně znevýhodněné, budou nadále těmito osobami až do doby, do které jim byl institut osoby zdravotně znevýhodněné přiznán. Pokud tedy byl osobě stanoven statut osoby zdravotně znevýhodněné do doby např. 30. 6. 2015, tak jí tento statut platí i po lednu 2015. V případě, že se občan domnívá, že splňuje podmínky osoby zdravotně znevýhodněné, musí písemně požádat Okresní správu sociálního zabezpečení. Odvolacím orgánem v této věci je Česká správa sociálního zabezpečení.

Je důležité si ovšem uvědomit, že osobou zdravotně znevýhodněnou nemůže být současně osoba, která je osobou invalidní.

Zákon o zaměstnanosti dále stanoví příspěvek pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby zdravotně znevýhodněné ve výši 5 000 korun měsíčně. Po 12 měsících může současně zaměstnavatel požádat o příspěvek na režijní náklady ve výši 1 000 korun měsíčně, přičemž u OSVČ je možné, aby tento příspěvek byl přiznán ve výši 2 000 korun měsíčně.