INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rozdíly mezi školkovným a daňovým zvýhodněním na dítě

14.3.2018

Sleva za umístění dítěte neboli školkovné vám může výrazně snížit daňovou povinnost. Podívejte se tedy na to, za jakých podmínek lze školkovné jako slevu na dani uplatnit.

Školkovné lze uplatnit při umístění dítěte v předškolním zařízení. Tuto slevu smí poté uplatnit pouze jeden z rodičů, a to ten z rodičů, který žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti. Výše slevy na dani je stanovena maximálně do výše minimální mzdy. Tedy pro rok 2017 je platná sleva maximálně do 11 000 Kč. Do školkovného lze poté zahrnout pouze náklady ve formě „školného“. Například náklady na stravování dítěte nebo příspěvky do třídního fondu do školkovného zahnout nelze. Pro uplatnění slevy na dani je dále nutné výši školkovného doložit, a to dokladem prokazující skutečnou výši nákladů, který se doloží k daňovému přiznání.

Hlavní rozdíly mezi daňovým zvýhodněním na dítě a školkovným:

  • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě představuje měsíční slevu, kterou lze uplatnit již při měsíčním výpočtu čisté mzdy u zaměstnavatele. Tato sleva umožňuje snížit samotnou daň z příjmu, a navíc zakládá nárok na čerpání případného daňového bonusu. Ten vznikne v situaci, kdy daňové zvýhodnění na dítě převýší daňovou povinnost. Vznikne tzv. záporná daň z příjmu a stát v tomto případě platí Vám. 
     
  • Školkovné lze naopak uplatnit pouze jednou za rok, a to při ročním zúčtování daně, nebo při podání daňového přiznání. Školkovné na rozdíl od daňového zvýhodnění na vyživované dítě nezakládá nárok na vznik daňového bonusu. Pomocí školkovného, jako slevy na dani, lze tedy pouze maximálně snížit daňovou povinnost na minimum.