INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rodičovský příspěvek půjde čerpat rychleji

10.8.2016

Novela zákona o státní sociální podpoře přináší změny v čerpání rodičovského příspěvku. Od nového roku se tak rodiče budou moci sami rozhodnout, jak dlouho budou příspěvek čerpat, a to i v případě lidí neplatících si sociální či nemocenské pojištění. Novela rovněž ruší horní hranici čerpání dávky.

Vláda schválila změny navrhované ministerstvem práce a sociálních věcí. Konkrétně se jedná o zrušení maximální možné výše rodičovského příspěvku, která v současnosti představuje částku 11 500 korun měsíčně. Novela by měla začít platit od 1.ledna 2017.

Rodiny s dětmi se díky ní mohou lépe rozhodnout, jak vyčerpají rodičovský příspěvek. Rodiče si budou moci zvolit výši a délku čerpání dle své aktuální situace. Mohou se tak i vrátit dříve do zaměstnání.

Horní hranice čerpání dávky, která je nyní omezena částkou 11 500 korun měsíčně, bude tedy zrušena. Rodič bude moci čerpat příspěvek až do výše odpovídající peněžité pomoci v mateřství, tj. až do 32 640 korun měsíčně.

Novela zákona o státní sociální podpoře také ruší omezení pro lidi neplatící si sociální či nemocenské pojištění, kteří musí nyní čerpat příspěvek do čtyř let věku dítěte. Týká se to například nezaměstnaných či studentů, kteří si neplatí sociální pojištění, nebo osob samostatně výdělečně činných, jež si neplatí nemocenské pojištění.

V současnosti platí, že pokud nelze žádnému z rodičů stanovit k datu narození dítěte denní vyměřovací základ, náleží jim příspěvek bez možnosti volby v pevně stanovených částkách do čtyř let věku dítěte. Toto omezení ovšem vláda ruší a rodiče si budou moci volit měsíční výši až do 7 600 korun.

Návrh na změnu zákona na vládě prošel i přesto, že se proti němu v připomínkovém řízení postavilo ministerstvo financí. „Podle našeho názoru předložený návrh zákona deformuje účel, k němuž je dávka určena, a to jako příspěvek pro potřebu rodiče, který si v důsledku osobní a celodenní řádné péče o dítě nemůže zajistit příjem vlastní prací," uvedl úřad vedený Andrejem Babišem.