INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pravidla pro home office

5.10.2022

Novela zákoníků práce přinese mnoho změn v oblasti home office a dohod mimo pracovní poměr. Někteří zaměstnavatelé budou povinni umožnit práci na dálku, tedy i z domova. Novela by měla začít platit od příštího roku.

Pro možnost práce z domova bude nezbytná písemná dohoda. V té by měly být údaje o místě, odkud budou lidé pracovat. Stanovit by se měl také rozsah práce a podmínky rozvržení pracovní doby. „V dohodě je třeba upravit i způsob, jakým bude probíhat komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jakým způsobem bude práce zaměstnanci přidělována (telefonicky, e-mailem, doručením věcí) a jakým způsobem bude práce kontrolována. Způsob přidělování a kontroly práce bude do určité míry záviset na tom, zda pracovní dobu bude rozvrhovat zaměstnanci zaměstnavatel (§ 84 zákoníku práce) nebo zda si pracovní dobu bude zaměstnanec rozvrhovat sám,“ upřesňuje důvodová zpráva.

Nárok na home office budou mít těhotné zaměstnankyně, zaměstnance pečující o dítě mladší 15 let nebo o osobu závislou na péči jiné osoby. Zaměstnavatel bude mít nově povinnost písemně odůvodnit vážné provozní důvody, které mu brání poskytnout zaměstnanci home office. V případě, že zaměstnavatel nevyhoví žádosti o home office a nic mu v tom vážného nebránilo, bude mu hrozit pokuta až do výše 300 000 korun.

Nově také budou muset zaměstnavatelé platit zaměstnancům na home office náklady, které jim vzniknou při výkonu práce doma. Příspěvky by se měly týkat energie, tepla či vody. Paušální částku by ministerstvo práce pravidelně valorizovalo.

Paušální částka bude vycházet z údajů o spotřebě jedné dospělé osoby v průměrné domácnosti na základě Českého statistického úřadu. V současnosti by se mělo jednat o 2,80 korun na hodinu. Tyto zaplacené náklady budou daňově uznatelné.

Novela i upravuje podmínky u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Nově se u dohod bude poskytovat dovolená i ošetřovné. Na ošetřovné budou mít nárok pouze pracující na dohodu, kteří jsou nemocensky pojištění.  Při nároku na dovolenou, musí dohodáři splnit stejné podmínky jako zaměstnanci. Pracovněprávní vztah musí v příslušném kalendářním roce nepřetržitě trvat alespoň čtyři týdny (tj. 28 kalendářních dnů) a pracovník musí odpracovat alespoň 4násobek své týdenní pracovní doby.