INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podpora v nezaměstnanosti

17.1.2019

Od letošního roku se zvýšila maximální částka podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Můžete dostat až 18 111 korun nebo 20 297 korun za měsíc. V dnešním článku si připomene, kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti, v jaké výši a po jakou dobu lze podporu pobírat.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká pokud:

 • máte odvedeno během posledních 24 měsíců důchodové pojištění minimálně za 12 měsíců
 • zažádáte do tří pracovních dnů od ukončení zaměstnání nebo náhradní doby pojištění o podporu v nezaměstnanosti
 • máte trvalé bydliště na území České republiky
  Naopak nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají osoby, které:
 • jsou ve starobním důchodu či pobírají nemocenské dávky
 • jejichž výsluhový příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti
 • před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání propustili ze zaměstnání kvůli zvlášť hrubému porušení povinnosti vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k vykonané práci
 • se rozhodnou pro rekvalifikaci a pobírají podporu při rekvalifikaci
 • jsou ve vazbě

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na vašem předchozím výdělku a také délce pobytu na úřadě práce. První dva měsíce činí podpora 65 % průměrného měsíčního výdělku, třetí a čtvrtý měsíc 50 % průměrného měsíčního výdělku a po zbývající dobu je to 45 % průměrného měsíčního výdělku. Podporu ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku pobírá také ten, který ukončil poslední zaměstnání sám, či dohodou se zaměstnavatelem.

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí:

 • pět měsíců člověku do 50 let,
 • osm měsíců člověku nad 50 do 55 let,
 • jedenáct měsíců člověku nad 55 let.

Při hledání práce a pobírání podpory v nezaměstnanosti si můžete přivydělávat (ovšem ne na základě dohody o provedené práce) a to až do příjmu v hodnotě 6 675 korun měsíčně.

V letošním roce má podpora stanovené měsíční maximum ve výši 18 111 korun (stanoveno jako 0,58násobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém o podporu žádáte). Pokud budete navštěvovat rekvalifikační kurt, podpora je stanovena jako 60 % průměrného čistého měsíčního příjmu v posledním zaměstnání a vyplácí se po celou dobu rekvalifikace. Opět je zde stanoven limit jako 0,65násobek průměrné mzdy. Maximálně tak při rekvalifikaci můžete dostat 20 297 korun měsíčně.