INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Platové rozdíly mezi muži a ženami v České republice se mírně snížily

25.10.2013

Z analýzy serveru Platy.cz vyplývá, že platové rozdíly mezi muži a ženami se v České republice za poslední rok mírně snížily. V loňském roce byl průměrný plat muže v ČR o 31,4 % vyšší než průměrný plat ženy. Letos činí rozdíl mezi platy 28,8 %.

Tento výsledek je jeden z nejhorších výsledů v EU. V celé Evropské unii mají ženy v průměru o 17 % nižší plat než muži. Ženy jsou stále těmi, kdo se stará o děti a domácnost, případně kvůli založení rodiny musí na nějakou dobu přerušit svoji kariéru. Vrátit se na dobře placené, avšak časově náročné místo, si ne každá matka může dovolit.

Nejvyšší rozdíl průměrných platů ve prospěch mužů je na pozici provozní manažer, kde mají muži o 45 % větší platy než ženy. Muži jako provozní manažeři pobírají v průměru 47 406 korun, zatímco ženy 32 766 Kč. Na pozici finančního manažera mají muži na výplatních páskách o 16 940 korun více než ženy.

V seznamu zaměstnání najdeme ovšem i pozice, v nichž si ženy vydělávají více než muži. Nejlepším placeným zaměstnáním, ve kterém si ženy vydělají více než muži, je finanční analytik. Průměrný ženský plat na této pozici je 40 857 korun, což je 102 % průměrného platu muže na stejné pozici.  Největší platový rozdíl ve prospěch žen je podle serveru Platy.cz  na pozici správce budov, kde ženy berou v průměru o 9 % více než muži (o 2 217 korun).

Na pozicích, kde pracuje příliš málo mužů či žen, není možné spolehlivě vypočítat průměrný plat pro obě pohlaví. Ve vysokopříjmových skupinách se jasně projevuje dominance mužů. Na nejlépe placeném typicky mužském místě přesahuje průměrný plat 138 tisíc korun. Průměrný plat na nejlépe placeném typicky ženském místě dosahuje jen přibližně 70 500 korun a celkově jde až o jedenáctou nejlépe placenou pozici.

„Výrazné rozdíly mezi mužskými a ženskými platy jsou vidět na obou koncích platové škály," říká business analytik služby Platy.cz, Zdeněk Němec. „U vysokopříjmových profesí jde převážně o vrcholový management, doplněný špičkově placenými odborníky v „tradičně" mužských oborech, jako je IT architekt nebo pilot. V oblasti nízkopříjmových pozic pak naopak převažují ty, které jsou zastávané především ženami, jako je uklízečka, pomocný kuchař nebo šička. Zde se projevuje slabší pozice žen vůči zaměstnavatelům kvůli případnému mateřství a péči o děti."

Na nerovnost platů žen a mužů se chce zaměřit Evropská komise, která proti ní chce bojovat různými sankcemi a administrativními zásahy. Podle průzkumu Eurobarometr, který zkoumal názory evropských občanů na rovnost žen a mužů v souvislosti s krizí, téměř polovina dotazovaných (v ČR dokonce 62 %) se domnívá, že budoucího zaměstnavatele bude u ženy více než u muže zajímat, zda má děti, zatímco odborné kvalifikace bude zaměstnavatel přisuzovat větší důležitost u žen než u mužů jen podle 20 % dotazovaných.