INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Náhradní plnění

30.10.2018

V říjnu loňského roku nabyla účinnost novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která přinesla změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Změny se týkají plnění této povinnosti formou tzv. náhradního plnění, tj. odebírání výrobků a služeb nebo realizace zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením.

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci musí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu, který činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Pokud tak neučiní, mohou svou povinnost splnit odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávající osoby se zdravotním postižením.

Existují tři možnosti, jak splnit povinný podíl:

  • Přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Finanční odvod státu (jedná se o 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém vznikla povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižení)
  • Náhradní plnění

Při nesplnění ani jedné podmínky může stát vyměřit zaměstnavateli pokutu až jeden milion korun.

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnaných musí mít s úřadem práce uzavřenou písemnou dohodou o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Tito zaměstnavatelé mohou využívat benefity v podobě příspěvků pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce a mohou také poskytovat náhradní plnění v rámci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Pomocníkem v oblasti náhradního plnění je elektronický seznam dodavatelů náhradního plnění. V tomto seznamu jsou například uvedeni konkrétní dodavatelé, celkový i volný limit náhradního plnění a informace o tom, zda zaměstnavatel má nebo nemá uzavřenou dohodu o náhradním plnění. Seznam je dostupný online na webovém portálu Ministerstva práce a sociálních věc.

Evidence musí obsahovat:

  • Identifikační údaje dodavatele a odběratele
  • Cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH
  • Datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek
  • Číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek
  • Datum zaplacení
  • Čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením

Tyto informace musí dodavatel zadat do 30 kalendářních dnů od zaplacení ceny výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek.