INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jedinečná příležitost pro inovativní české firmy uspět v zahraničí

5.7.2013

V době od 29. 5. 2013 do 9. 9. 2013 se firmy vybraného zaměření mohou hlásit do projektu CzechAccelerator 2011 – 2014 a získat tak jedinečnou příležitost rozšířit své podnikatelské kruhy i do zahraničí! Jedná se již o šestou výzvu tohoto projektu, která je pravidelně vyhlašována agenturou CzechInvest. Je určena pro inovativní české firmy hledající strategického či investičního partnera nebo zahraniční obchodní kontakty, které jsou pro úspěšný rozvoj podnikání životně důležité. Firmám se otevírají významné podnikatelské destinace: známé Sillicon Valley, americký Boston, Singapur, Izrael, či bližší Švýcarsko.

Pro jaké zaměření je výzva určena? Jedná se především o obory ICT, life science, nanotechnologie, biotechnologie, zdravotnické techniky, čisté technologie a přesné strojírenství.

V rámci projektu může být podpořeno až dvanáct firem. Délka pobytu v tzv. „zahraničních technologických inkubátorech“ se pohybuje v rozmezí 3 až 6 měsíců, a v období od 6.1. do 30.6.2014. Projekt ulehčuje jeho účastníkům vstup na rozvinuté zahraniční trhy za pomoci rozvoje manažerských zkušeností a specializovaných poradenských služeb. Zúčastněné firmy mohou nasbírat cenné zkušenosti na různých networkingových akcích a jiných setkáních s potenciálními investory, mohou probrat svůj podnikatelský plán s profesionálními poradci a je jim poskytnut bezplatný nájem kancelářských prostor.

Dá se tedy říct, že zahraniční inkubátor funguje velmi podobně, jako brněnský JIC – Jihomoravské informační centrum. To se specializuje na podobnou pomoc teprve začínajícím firmám, které mají nějaký inovativní nápad, ale například neví, jak by ho měli „prodat“. Centrum tedy zkráceně řečeno vytváří prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě.

A jak se lze do projektu přihlásit? Je nutné zaslat přihlášku v češtině a angličtině na emailovou adresu accelerator@czechinvest.org, a to nejpozději do 9.9.2013. Nutnou součástí přihlášky jsou účetní uzávěrky za poslední tři roky.

Jak uvedl projektový manažer Mgr. Luboš Matějka, je důležité mít nějaký inovativní produkt nebo nápad, který dokáže zaujmout potenciální investory a mít vážný zájem o rozšíření podnikání na zahraniční trhy. Mezi hlavní kritéria hodnocení¨patří tyto čtyři:

 1. Technologická vyspělost produktu
 2. Inovativnost produktu
 3. Praktická uplatnitelnost produktu na trhu
 4. Realizovatelnost produktu

Předpokládaný počet otevřených míst v jednotlivých destinacích:

 • Silicon Valley (USA) – 3 místa
  • Zájem o firmy z oblasti: ICT, life science a nanotechnologie
 • Boston (USA) – 3 místa
  • Zájem o firmy z oblasti: biotechnologie, zdravotnické techniky, čisté technologie a life science
 • Singapur – 2 místa
  • Zájem o firmy z oblasti: ICT, biotechnologie a life science
 • Izrael – 2 místa
  • Zájem o firmy z oblasti: life science, ICT, biotechnologie a čisté technologie
 • Švýcarsko – 2 místa
  • Zájem o firmy z oblasti: biotechnologie, life science, čisté technologie a přesného strojírenství

Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014 je financován z OP Podnikání a inovace, z programu Poradenství. Podpořil již 28 společností, některé i opakovaně. Jednalo se např. o firmu Corinth Investment s.r.o., která díky projektu již spolupracuje s Microsoftem, nebo Ki-Wi digital, která využila služeb inkubátoru RocketSpace v San Franciscu a tvrdí, že právě tento tento inkubátor patří mezí nejlepší, které Sillicon Valley nabízí.

Další zkušenosti úspěšných účastníků projektu si můžete prostudovat na www. czechaccelerator.cz/realizovane-projekty. Více informací pak na stránce projektu www.czechaccelerator.cz. Přejeme hodně štěstí!