INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Faktoring a forfaiting

31.7.2018

K rychlejšímu financování podnikatelských aktivit mohou pomoci nástroje zvané faktoring či forfaiting. Podnikatel sice nedostane od faktoringové (forfaitingové) společnosti při odkupu pohledávky její plnou hodnotu, má ale peníze téměř okamžitě k dispozici. V dnešním článku si vysvětlíme, jak je mezi nimi rozdíl.

Faktoring je jedna z forem krátkodobého odkupu pohledávek. Podnikatel prodává nezajištěnou pohledávku, která mi vznikla při obchodním styku, specializované společnosti (faktoringové společnosti, bance). Peníze podnikatel získává ihned a zbaví se tak rizika, že dlužník odmítne nebo nebude moci zaplatit kvůli své platební neschopnosti. Banka proplatí dodavateli hodnotu pohledávky dříve, než nastane skutečná splatnost faktury. Za tuto službu je účtován faktoringový poplatek. Všechny okolnosti mezi faktorem a klientem jsou stanoveny v písemné smlouvě.
Faktoring může být:

  • Regresní – nejpoužívanější, faktoringová společnosti zálohově financuje pohledávky před splatností, po uplynutí regresní lhůty je pohledávka vrácena zpět dodavateli, který tak následně nese riziko nesplacení
  • Bezregresní – dražší forma faktoringu, faktoringová společnost přebírá i riziko nesplacení pohledávky

Forfaiting představuje odkup středně a dlouhodobých pohledávek. Jedná se o finanční nástroj určený zejména podnikatelům vyrábějícím zboží na export. Tato pohledávka musí mít před splatností a musí být zajištěna. Stejně jako u faktoringu se prodávající podnikatel zbavuje veškerého rizika nesplacení odběratelem i ručitelem. Pohledávky musí splňovat tyto náležitosti:

  • Splatnost delší než 90 dnů
  • Většinou se zaměřují na zahraniční obchod
  • Financování nominálně vyšších pohledávek
  • Transakce musejí být zajištěné například směnkou, akreditivem nebo bankovní zárukou
  • Forfaitují se zpravidla jednotlivé pohledávky

Celkové náklady forfaitingu tvoří na jedné straně diskontní sazba, na druhé poplatky. Diskontní sazba se skládá z aktuální úrokové sazby na mezibankovním trhu (například LIBOR) a z marže zohledňující riziko forfaitera, použitou měnu, výši a splatnost pohledávky a administrativní náklady.