INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Evidence skutečných majitelů

2.6.2021

Od 1.června platí novela zákona o evidenci skutečných majitelů, která po více než dvou letech fungování otevře rejstřík veřejnosti. Cílem zákona je rozplést vlastnické struktury českých společností. Občané si tak budou moci na webových stránkách ministerstva spravedlnosti zkontrolovat, komu patří firma, u které nakupují, nebo kam míří státní dotace či zisky z veřejných zakázek. Veřejně přístupné jsou následující údaje: jméno a příjmení, adresa skutečného majitele a údaje o jeho postavení vůči konkrétní firmě či výše jeho vlastnického podílu.

Skutečným majitelem se dle zákona rozumí každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Za koncového příjemce jsou považovány fyzické osoby, které přímo nebo nepřímo získávají více než 25 % z celkového majetkového prospěchu. Osobou s koncovým vlivem je pak každá fyzická osoba, která může přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v obchodní korporaci.  Zákon uvádí podrobnější kritéria, jak takovou osobu určit, a nově pracuje i s případy řetězení a větvení korporátní struktury.

Odpovědnost za splnění evidenční povinnosti mají členové statutárního orgánu. Jak již bylo uvedeno, evidenční zákon je účinný od 1. června 2021. Obchodní korporace, které provedly zápis skutečného majitele v dosavadní evidenci řádně a včas dle předchozí úpravy, musí zkontrolovat a upravit zapsané údaje v „ochranné“ lhůtě 6 měsíců (do 1. prosince 2021).

Některé údaje se propíší do evidence automaticky z obchodního rejstříku - jako skutečný majitel s.r.o. tak bude propsána fyzická osoba s podílem vyšším než 25 procent, u akciové společnosti pak bude zapsán její jediný akcionář. Zápis do evidence je možné provést prostřednictvím rejstříkového soudu, anebo notáře.

V případě nesplnění nové povinnosti evidence skutečných majitelů hrozí sankce, což má vyřešit neochotu firem údaje sdělovat.  Firmě může hrozit pokuta až půl milionu korun. „Vedle pokut nebudou moci firmy vyplácet nezapsaným majitelům podíl ze zisku nebo jim umožnit společnost vést, například hlasovat na valné hromadě. Firmy s nejasnou vlastnickou strukturou se i nadále nebudou moci ucházet o státní dotace nebo veřejné zakázky,“ upozornila mluvčí ministerstva spravedlnosti Andrea Šlechtová.