INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Důchod a daň z příjmů – jaká částka důchodu podléhá dani v roce 2013?

12.12.2013

Ačkoliv většina důchodců v České republice nemusí platit daně a neodvádí sociální ani zdravotní pojištění (sociální pojištění důchodci neplatí, neboť již dostávají státní penzi a zdravotní pojištění za ně odvádí stát) je zde stanoven určitý limit pro daň z příjmů fyzických osob.

Podle zákona o dani z příjmů (v § 4 odst. 1 písm. h) je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen důchod až do výše 36násobku minimální mzdy. Během roku 2013 se sice zvýšila minimální mzda z 8 000 Kč na 8 500 Kč, ale rozhodujícím stavem pro letošní rok je 1. leden 2013. Roční limit je tedy pro zdaňování důchodů za rok 2013 ve výši 288 000 Kč (tedy 36 x 8 000 Kč). Jestliže je důchod vyšší než tento limit, podléhá dani z příjmu fyzických osob ta částka důchodu, která je nad limitem. V roce 2014 by měl být limit 306 tisíc Kč (pokud ovšem nedojde k opětovnému zvýšení mzdy).

Dani z příjmů fyzických osob budou podléhat letošní měsíční důchody nad 24 000 Kč. V příštím roce budou muset penzisté danit důchod nad 25 500 Kč. Na tuto částku ovšem z důchodců málo kdo dosáhne a většina penzistů si tak s daňovým přiznáním nemusí dělat vůbec žádné starosti.

Někdy ovšem musí penzisté zdanit celý svůj důchod, i když mají státní důchod do limitu. Je to v případě, že důchodce pracuje a má příjem ze zaměstnání a základ daně z podnikání či pronájmu vyšší než 840 000 Kč. V tomto případě neplatí osvobození od daně u vypláceného důchodu a důchod je zdaněn celý. Upozornění pro občany může být i to, že ti, kteří pobírají k 1. lednu starobní důchod z důchodového pojištění, nemohou uplatnit ve svém daňovém přiznání základní slevu na poplatníka.

Jestliže mají důchodci příjmy z pronájmu do 15 000 Kč, nemusí tyto příjmy danit a ani podávat daňové přiznání. Penzista, který má příležitostné příjmy do 20 000 Kč za rok (např. příjmy ze zahrádek) také nemusí podávat ani daňové přiznání.