INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Jana Zmeškalová

Ing. Jana Zmeškalová působí jako vedoucí Odboru životního prostředí MeÚ Vlašim. Zkušená lektorka vzdělávacích seminářů na téma voda, ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství a jiná problematika ochrany životního prostředí se zaměřením na pracovníky a zastupitele územně samosprávných celků. Příležitostně publikuje články v místních periodikách.