Z důvodu ochrany zdraví našich klientů rušíme veškerá školení do 17. dubna 2020. Přihlášené účastníky kontaktujeme a naplánované akce přesunujeme na později.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Jana Zmeškalová

Ing. Jana Zmeškalová působí jako vedoucí Odboru životního prostředí MeÚ Vlašim. Zkušená lektorka vzdělávacích seminářů na téma voda, ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství a jiná problematika ochrany životního prostředí se zaměřením na pracovníky a zastupitele územně samosprávných celků. Příležitostně publikuje články v místních periodikách.