Informace ke COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Jana Zmeškalová

Ing. Jana Zmeškalová působí jako vedoucí Odboru životního prostředí MeÚ Vlašim. Zkušená lektorka vzdělávacích seminářů na téma voda, ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství a jiná problematika ochrany životního prostředí se zaměřením na pracovníky a zastupitele územně samosprávných celků. Příležitostně publikuje články v místních periodikách.