INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Mgr. Magdaléna Vyškovská
Mgr. Magdaléna Vyškovská je daňová poradkyně specializující se se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a smluvních států a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad, autorka publikace Cizinci a daně, Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d État – Francie, spoluautorka knihy Zaměstnávání cizinců v České republice a autorka řady odborných článků.