INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Mgr. Magdaléna Vyškovská
Mgr. Magdaléna Vyškovská je daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním nejen na zahraniční pracovní cesty, autorka publikace Cizinci a daně, spoluautorka knihy Zaměstnávání cizinců v České republice a autorka řady odborných článků.