V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Lenka Vrzalová

Mgr. Lenka Vrzalová pracuje jako vedoucí oddělní legislativy na Českém zeměměřickém a katastráním úřadě v Praze.