INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Lenka Vrzalová

Mgr. Lenka Vrzalová pracuje jako vedoucí oddělní legislativy na Českém zeměměřickém a katastráním úřadě v Praze.