V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Lenka Vrzalová

Mgr. Lenka Vrzalová pracuje jako vedoucí oddělní legislativy na Českém zeměměřickém a katastráním úřadě v Praze.