INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Bc. Anna Vašíčková

Bc. Anna Vašíčková pracuje ve Státním oblastním archivu v Praze v Oddělení fondů hospodářských subjektů. Zajišťuje metodickou podporu veřejnoprávních i soukromoprávních původců v oblasti předarchivní péče a spisové služby, včetně elektronických skartačních řízení.