INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Adam Valíček MBA

JUDr. Adam Valíček MBA
JUDr. Adam Valíček, MBA je vedoucí partner advokátní kanceláře Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o., která se řadí mezi větší advokátní kanceláře České republiky a jež získala ocenění Právnická firma roku 2019 a roku 2023 – velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního práva a regionální advokátní kancelář, dále byla tato advokátní kancelář zařazena mezi TOP advokátní kanceláře v ČR týdeníkem EURO a mezi Významné advokátní kanceláře ČR společností Epravo.cz. Lektor je spoluautorem pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od společnosti Wolters Kluwer, a.s., člen Rady Expertů Unie personalistů a člen Kolegia expertů AKV Praha. Lektor je rovněž autorem mnoha článků a publikací.