Informace ke COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Soňa Ugróczy

Ing. Soňa Ugróczy
Ing. Soňa Ugróczy je daňovou poradkyní Slovenské komory daňových poradců, členkou Metodicko-legislativní komise pro DPH komory daňových poradců a je majitelkou společnosti TAX Ugróczy, s.r.o. Má mnohaletou praxi v oblasti daňového práva, zaměřuje se především na daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob. Dlouhodobě se věnuje publikační a lektorské činnosti pro odbornou veřejnost.