INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Soňa Ugróczy

Ing. Soňa Ugróczy
Ing. Soňa Ugróczy je daňovou poradkyní Slovenské komory daňových poradců, členkou Metodicko-legislativní komise pro DPH komory daňových poradců a je majitelkou společnosti TAX Ugróczy, s.r.o. Má mnohaletou praxi v oblasti daňového práva, zaměřuje se především na daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob. Dlouhodobě se věnuje publikační a lektorské činnosti pro odbornou veřejnost.