V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Soňa Ugróczy

Ing. Soňa Ugróczy
Ing. Soňa Ugróczy je daňovou poradkyní Slovenské komory daňových poradců, členkou Metodicko-legislativní komise pro DPH komory daňových poradců a je majitelkou společnosti TAX Ugróczy, s.r.o. Má mnohaletou praxi v oblasti daňového práva, zaměřuje se především na daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob. Dlouhodobě se věnuje publikační a lektorské činnosti pro odbornou veřejnost.