INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Pavla Strakošová

Ing. Pavla Strakošová, vedoucí oddělení Regulace účetnictví podnikatelů Ministerstva financi ČR, do jehož gesce patří účetnictví podnikatelů a neziskových organizací, působí jako lektorka kurzů v oblasti účetnictví podnikatelů, je autorkou odborných článků, spoluautorkou publikace Účetní souvztažnosti v kostce pro podnikatele.