V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Jaroslav Stádník

JUDr. Jaroslav Stádník
JUDr. Jaroslav Stádník působí jako vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu. Ve své publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje převážně na problematiku zaměstnanosti a souvisejících otázek, problematiku pracovněprávních vztahů a správního řádu. Je členem I. senátu rozkladové komise MPSV a Poradního sboru Úřadu práce ČR – Krajské pobočky pro hlavní město Prahu.