INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Jaroslav Stádník

JUDr. Jaroslav Stádník
JUDr. Jaroslav Stádník působí jako vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu. Ve své publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje převážně na problematiku zaměstnanosti a souvisejících otázek, problematiku pracovněprávních vztahů a správního řádu. Je členem I. senátu rozkladové komise MPSV a Poradního sboru Úřadu práce ČR – Krajské pobočky pro hlavní město Prahu.