INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Ilona Součková

Ing. Ilona Součková působí jako vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob ve Finanční správě ČR, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy.