INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Tomáš Sluka

Ing. Tomáš Sluka absolvoval Ekonomickou fakultu na Technické univerzitě v Liberci, obor podniková ekonomika. Zabývá se tvorbou právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru a českých účetních standardů. Taktéž poskytuje metodickou podporu účetním jednotkám prostřednictvím pořádání seminářů a metodických setkání. Věnuje se také publikační činnosti.