INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Radek Pokorný

Mgr. Radek Pokorný je členem odborných skupin pro přípravu Národního standardu pro elektronické spisové služby a podílem se na přípravě Základních pravidel pro zpracování archiválií. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a vyučuje na Univerzitě Hradec Králové archivní teorii a praxe, archivistiku a předarchivní péči.