V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Lenka Pešlová

Mgr. Lenka Pešlová
Mgr. Lenka Pešlová působí na katastrálním úřadu jako metodička katastru nemovitostí a kontrolorka. Zároveň zastává činnost resortní konzultantky pro oblast poskytování údajů v rámci souboru popisných informací a pro oblast poskytování údajů v rámci bodových polí. Je členem pracovní skupiny pro nové modifikace informačního systému katastru nemovitostí ustanovené místopředsedou ČÚZK a členem dočasného poradního orgánu místopředsedy ČÚZK – pracovní skupiny pro revizi šablon informačního systému katastru nemovitostí.