INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Lenka Pešlová

Mgr. Lenka Pešlová
Mgr. Lenka Pešlová působí na katastrálním úřadu jako metodička katastru nemovitostí a kontrolorka. Zároveň zastává činnost resortní konzultantky pro oblast poskytování údajů v rámci souboru popisných informací a pro oblast poskytování údajů v rámci bodových polí. Je členem pracovní skupiny pro nové modifikace informačního systému katastru nemovitostí ustanovené místopředsedou ČÚZK a členem dočasného poradního orgánu místopředsedy ČÚZK – pracovní skupiny pro revizi šablon informačního systému katastru nemovitostí.