V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Marcela Pavlová

Ing. Marcela Pavlová působí jako ředitelka odboru stavebního řádu ve státní správě a spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů. Patří k předním odborníkům v oblasti stavebního žádu, je zkušební komisařkou pro zkoušky odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a je členkou autorizační rady ČKAIT.