INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Marcela Pavlová

Ing. Marcela Pavlová působí jako ředitelka odboru stavebního řádu ve státní správě a spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů. Patří k předním odborníkům v oblasti stavebního žádu, je zkušební komisařkou pro zkoušky odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a je členkou autorizační rady ČKAIT.