V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Bronislava Orbesová

JUDr. Bronislava Orbesová
JUDr. Bronislava Orbesová je absolventkou právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, od roku 1991 působí jako advokátka. Specializuje se především na právo úpadkové, občanské a obchodní ve vztahu k obchodním i veřejným korporacím. Od roku 1998 je členkou Komory pro krizové řízení a insolvenci a od roku 2009 členkou Asociace insolvenčních správců.