INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Bronislava Orbesová

JUDr. Bronislava Orbesová
JUDr. Bronislava Orbesová je absolventkou právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, od roku 1991 působí jako advokátka. Specializuje se především na právo úpadkové, občanské a obchodní ve vztahu k obchodním i veřejným korporacím. Od roku 1998 je členkou Komory pro krizové řízení a insolvenci a od roku 2009 členkou Asociace insolvenčních správců.