INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Ludmila Němcová

Mgr. Ludmila Němcová
Mgr. Ludmila Němcová se zabývá zákonem o obcích, pracovně-právní problematikou, nakládáním s majetkem, církevními restitucemi a školskou legislativou. Je členem pracovní skupiny pro veřejnou správu při MV ČR, která připravuje dokončení reformy veřejné správy. Z pozice zástupce Svazu měst a obcí ČR se pravidelně zúčastňuje jednání, pracovních skupin, výborů v PSP a Senátu při přípravě legislativy týkajících se obcí a měst.