V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Ludmila Němcová

Mgr. Ludmila Němcová
Mgr. Ludmila Němcová se zabývá zákonem o obcích, pracovně-právní problematikou, nakládáním s majetkem, církevními restitucemi a školskou legislativou. Je členem pracovní skupiny pro veřejnou správu při MV ČR, která připravuje dokončení reformy veřejné správy. Z pozice zástupce Svazu měst a obcí ČR se pravidelně zúčastňuje jednání, pracovních skupin, výborů v PSP a Senátu při přípravě legislativy týkajících se obcí a měst.