INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Karla Maderová Voltnerová

Mgr. Karla Maderová Voltnerová pracuje jako daňová poradkyně a poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní a v oblastech, které s daněmi přímo souvisejí. Dlouhodobě se věnuje přednáškové a publikační činnosti, ve které se zaměřuje především na účetní a daňovou problematiku ve školství a v příspěvkových organizacích.