Z důvodu ochrany zdraví našich klientů rušíme veškerá školení do 17. dubna 2020. Přihlášené účastníky kontaktujeme a naplánované akce přesunujeme na později.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Ivana Langerová

Ing. Ivana Langerová je daňová poradkyně – špičková odbornice na oblast DPH. V minulosti působila jako vedoucí pracovník Finančního ředitelství a podílela se na zavádění nové daňové soustavy v oblasti DPH. Její jméno je zárukou kvality a vysoké odbornosti, jako lektorka působí na území celé republiky.