INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Jitka Kunešová

Mgr. Jitka Kunešová od ukončení vysokoškolského studia působí ve veřejné správě a podílí se také na tvorbě novel právních předpisů pro oddělení státního občanství a matrik. Vytváří obecné postupy aplikace právních předpisů a metodické materiály pro krajské a matriční úřady na území ČR.