V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Jitka Kunešová

Mgr. Jitka Kunešová od ukončení vysokoškolského studia působí ve veřejné správě a podílí se také na tvorbě novel právních předpisů pro oddělení státního občanství a matrik. Vytváří obecné postupy aplikace právních předpisů a metodické materiály pro krajské a matriční úřady na území ČR.