V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Anežka Kubíková

Anežka Kubíková
Anežka Kubíková působí jako vedoucí oddělení telefonických informací pro oblast nemocenského pojištění na Okresní správě sociálního zabezpečení ve Zlíně. V oblasti má dlouholetou praxi, dříve se zabývala vnější i vnitropodnikovou kontrolou dávek nemocenského pojištění.