INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Anežka Kubíková

Anežka Kubíková
Anežka Kubíková působí jako vedoucí oddělení telefonických informací pro oblast nemocenského pojištění na Okresní správě sociálního zabezpečení ve Zlíně. V oblasti má dlouholetou praxi, dříve se zabývala vnější i vnitropodnikovou kontrolou dávek nemocenského pojištění.