INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Miroslav Kubánek

JUDr. Miroslav Kubánek
JUDr. Miroslav Kubánek působí jako právník a odborník ve státní správě. Má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a spráního práva.

Majetek obce a nakládání s ním - distanční

akreditace MV ČR, přednáší JUDr. Miroslav Kubánek

Cílem videokurzuje seznámit účastníky se základními pojmy a právní úpravou veřejné správy, právním postavením obcí, právními pojmy majetku a vlastnictví podle občanského práva. Účastníci se dozví, co je nutno z titulu zákona znát a dodržet, aby správně obec nakládala se svým majetkem, a to včetně peněz.

Videokurz
3 hodiny a 55 minut
5.10.2023
...přehrát ukázku