INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Ing. Magdalena Králová

Mgr. Ing. Magdalena Králová
Mgr. Ing. Magdalena Králová je prezidentka Svazu účetních České republiky, členka Komory certifikovaných účetních (v systému certifikace Svazu účetních dosažen stupeň „Účetní expert“), daňová poradkyně, většinový společník a jednatelka MK ekonomika s.r.o., účetní a daňová kancelář, v níž se specializuje zejména na metodiku účetnictví a daňový proces. Příležitostně lektorská a publikační činnost, spoluautorka Komentář k zákonu o účetnictví 2020. Zastupuje Svaz účetních v Národní účetní radě a je členkou pracovní skupiny pro tvorbu nové účetní legislativy při Ministerstvu Financí ČR.