INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Bc. Karolína Kofroňová

Bc. Karolína Kofroňová
Bc. Karolína Kofroňová v minulosti působila ve veřejné správě jako odborná referentka oddělení občanských agend, matrik, státního občanství a evidence obyvatel. Matriční agendě, evidenci obyvatel a souvisejícím tématům se pravidelně věnuje i v rámci své přednáškové a publikační činnosti.