Z důvodu ochrany zdraví našich klientů rušíme veškerá školení do 10. května 2020. Přihlášené účastníky kontaktujeme a naplánované akce přesunujeme na později.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Jindřich Klaška

Ing. Jindřich Klaška pracuje jako odborný rada na Generálním finančním ředitelství se zaměřením na problematiku DPFO. Má dlouholetou zkušenost s daní z příjmů fyzických osob z FŘ v Brně, SFÚ a OFŘ. Působí jako metodik DPFO a podílel se na novelách zákona o daních z příjmů. Je spoluautorem formuláře daňového přiznání na dani z příjmů fyzických osob a také se věnuje aplikaci ustanovení daňového řádu do praxe. Lektorskou činností se zabývá více jak 20 let.