INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Jindřich Klaška

Ing. Jindřich Klaška pracuje jako odborný rada na Generálním finančním ředitelství se zaměřením na problematiku DPFO. Má dlouholetou zkušenost s daní z příjmů fyzických osob z FŘ v Brně, SFÚ a OFŘ. Působí jako metodik DPFO a podílel se na novelách zákona o daních z příjmů. Je spoluautorem formuláře daňového přiznání na dani z příjmů fyzických osob a také se věnuje aplikaci ustanovení daňového řádu do praxe. Lektorskou činností se zabývá více jak 20 let.