INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Jana Šiková

Ing. Jana Šiková
Ing. Jana Šiková (dříve Kašpárková) před svým odchodem na mateřskou dovolenou působila jako vedoucí finančního odboru ve veřejné správě. Problematice rozpočtu a rozpočtové skladby územních samosprávních celků se věnuje dlouhodobě. Je zkušenou a oblíbenou lektorkou.