INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Hana Juráňová

Ing. Hana Juráňová
Ing. Hana Juráňová působí jako daňová poradkyně, auditorka a ředitelka společnosti Finaudit s.r.o. Olomouc. Je členkou sekce pro neziskové organizace při komoře daňových poradců a dlouhodobě se věnuje metodické pomoci klientům z podnikatelské oblasti a územně samosprávným celkům. Je autorkou publikace Inventarizace ve veřejné správě.