INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Olga Holubová

Olga Holubová
Olga Holubová je daňovou poradkyní, členkou odborné skupiny Komory daňových poradců pro oblast DPH a v této oblasti je uznávanou odbornicí. Je autorkou řady publikací a článků věnujících se problematice daně z přidané hodnoty. Má bohaté lektorské zkušenosti.