V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Olga Holubová

Olga Holubová
Olga Holubová je daňovou poradkyní, členkou odborné skupiny Komory daňových poradců pro oblast DPH a v této oblasti je uznávanou odbornicí. Je autorkou řady publikací a článků věnujících se problematice daně z přidané hodnoty. Má bohaté lektorské zkušenosti.