V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Olga Holubová

Olga Holubová
Olga Holubová je daňovou poradkyní, členkou odborné skupiny Komory daňových poradců pro oblast DPH a v této oblasti je uznávanou odbornicí. Je autorkou řady publikací a článků věnujících se problematice daně z přidané hodnoty. Má bohaté lektorské zkušenosti.