INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

PhDr. Irena Hajzlerová

PhDr. Irena Hajzlerová působí jako odborný rada pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost Zemském archivu v Opavě.