V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

PhDr. Irena Hajzlerová

PhDr. Irena Hajzlerová působí jako odborný rada pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost Zemském archivu v Opavě.