INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Klára Gottwaldová

Mgr. Klára Gottwaldová
Mgr. Klára Gottwaldová působí v advokátní kanceláři v Brně, která poskytuje svým klientům právní pomoc téměř ve všech právních oblastech (tzv. generální praxe) se zaměřením na právo občanské, obchodní a trestní. Dále se zabývá problematikou rozhodčího řízení. V rámci přednáškové činnosti uplatňuje bohaté zkušenosti získané z praxe.