INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Dušan Fousek

Mgr. Dušan Fousek provádí rozhodovací činnost jakožto úředník na druhém stupni správního orgánu. Také metodicky vede rozhodovací činnost prvoinstančních orgánů ve věci nemocenského pojištění a činnosti OSVČ.