V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Miroslav Eisenhammer Ph.D.

Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D. působí ve Státním oblastním archivu v Plzni, je rovněž metodikem pro elektronická skartační řízení. Má bohatou praxi v oblasti správy a pořádání archivních fondů, předarchivní péče a skartačních řízení.