INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Miroslav Eisenhammer Ph.D.

Mgr. Miroslav Eisenhammer, Ph.D. působí ve Státním oblastním archivu v Plzni, je rovněž metodikem pro elektronická skartační řízení. Má bohatou praxi v oblasti správy a pořádání archivních fondů, předarchivní péče a skartačních řízení.