INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Hana Dvořáková

JUDr. Hana Dvořáková působí na odboru výkonu státní správy na úsecích odpadového hospodářství, nakládání s obaly a integrované prevence. Podílí se také na přípravě nové legislativy a je zkušební komisařkou pro zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v hospodaření s odpady a nakládání s obaly.