V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Irena Drijáková DiS.

Mgr. Irena Drijáková DiS.
Mgr. Irena Drijáková, DiS. pracuje jako metodik sociální práce u odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se zhruba desetiletou praxí této oblasti. Jako lektor v oblasti sociální práce, práva sociálního zabezpečení a sociální politiky působí 4 roky.