INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mgr. Irena Drijáková DiS.

Mgr. Irena Drijáková DiS.
Mgr. Irena Drijáková, DiS. pracuje jako metodik sociální práce u odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se zhruba desetiletou praxí této oblasti. Jako lektor v oblasti sociální práce, práva sociálního zabezpečení a sociální politiky působí 4 roky.