INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Ing. Radovan Dávid Ph.D.

JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. působí jako odborný asistent na katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a zároveň je asistentem soudkyně Ústavního soudu. Je autorem nebo spoluautorem desítek odborných článků v ČR i v zahraničí.