INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

JUDr. Václav Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
JUDr. Václav Chmelík je advokátem trvale spolupracujícím s KVB advokátní kanceláří, působí rovněž jako obsahový garant Poradny pro obce (www.poradnaproobce.cz). Ve své praxi se zabývá zejména právem územních samosprávných celků s důrazem na zákon o obcích a další pro každodenní chod obce nezbytné zákony. Znalosti a zkušenosti z oblasti práva územních samosprávných celků sám využívá jako člen zastupitelstva a rady obce Rosice. Mimo jiné se věnuje lektorské a publikační činnosti, je spoluautorem komentáře k zákonu o obcích (Zákon o obcích. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2019).