V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Stanislav Bůžek

Ing. Stanislav Bůžek
Ing. Stanislav Bůžek je vedoucím oddělení rozpočtu a financování ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje a aktivně se podílí na metodice aplikace rozpočtových pravidel územními samosprávními celky. Lektorskou činnost v oblasti finančního hospodaření USC pro vzdělávání úředníků veřejné správy na úrovni kraje, tak na úrovni jednotlivých obcí provádí již téměř deset let.