INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Stanislav Bůžek

Ing. Stanislav Bůžek
Ing. Stanislav Bůžek je vedoucím oddělení rozpočtu a financování ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje a aktivně se podílí na metodice aplikace rozpočtových pravidel územními samosprávními celky. Lektorskou činnost v oblasti finančního hospodaření USC pro vzdělávání úředníků veřejné správy na úrovni kraje, tak na úrovni jednotlivých obcí provádí již téměř deset let.