INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

CzechPOINT@office a základní registry - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
1.10.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Bc. Karolína Kofroňová 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený výkon státní správy na úseku evidence obyvatel ohlašovnami a obecními úřady s rozšířenou působností a vazbou této agendy na základní registry.

Cílovou skupinou jsou zejména úředníci zařazení do ohlašoven a matrik na obcích, a dále úředníci odborů vnitřních věcí obcí a měst.

Program webináře:

 • Přehled právních předpisů souvisejících s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy na úseku evidence obyvatel
  • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech v platném znění
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů v platném znění
  • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • Základní registry a vazby na agendový informační systém evidence obyvatel
  • Přehled základních registrů, obecné pojmy - referenční údaje, agendové informační systémy a jejich správci, editoři údajů, využívání údajů, poskytování údajů subjektům údajů
  • Registr obyvatel – údaje, vazby na agendový informační systém evidence obyvatel
  • Registr územní identifikace – údaje, vazby na agendový informační systém evidence obyvatel a vazby na registr obyvatel
 • Aktuální stav legislativy související s evidencí obyvatel
  • Koncepce evidence obyvatel, údaje vedené v systému evidence obyvatel, zapisovatelé údajů, uživatelé údajů, správce systému, kontrola a zajištění správnosti údajů
  • Poskytování údajů – podle zákona o evidenci obyvatel, podle zvláštních zákonů
 • Plnění úkolů v agendě evidence obyvatel – trvalý pobyt
  • Zápis adresy trvalého pobytu ze zákona
  • Ohlášení změny trvalého pobytu – povinnosti občana, povinnosti ohlašovny
  • Ukončení trvalého pobytu – ohlášením občana, rozhodnutím ohlašovny z moci úřední, rozhodnutím ohlašovny na návrh
 • Czech Point – jednotlivé formuláře, chyby a jejich opravy
 • Zkušenosti a příklady z praxe, diskuze