INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení minimální mzdy

4.9.2018

V příštím roce má minimální mzda stoupnout o 1 500 korun. Za minimální mzdu v České republice pracuje zhruba 150 tisíc lidí (cca 4 procenta všech zaměstnanců). Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zvýšit minimální mzdu na 13 700 korun.


Dále ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo s návrhem, že by se minimální mzda mělo od roku 2020 zvyšovat tak, aby vždy od ledna odpovídala polovině průměrné mzdy z předchozího roku. „Tímto způsobem se zajistí nejen plnění základních funkcí minimální mzdy, ale zejména žádoucí předvídatelnost jejího vývoje a stabilita sociálního prostředí,“ je uvedeno v důvodové zprávě k návrhu.

Zvýšení minimální mzdy se ovšem nesetkalo jen s kladnou reakcí, někteří hovoří o populismu. Například Národní rozpočtová rada radí spíše pozvolnější růst minimální mzdy. Dle mluvčího rady Janise Aliapuliose by se totiž prudký nárůst minimální mzdy neprojevil jenom u lidí, kteří ji pobírají, ale také v návazných příjmových hladinách, což by na českém přehřívajícím se trhu práce mohlo pro některé firmy znamenat problém.  Zaměstnavatelé navrhují zvýšit minimální mzdu maximálně o 800 korun.

I Hospodářská komora České republiky považuje zvýšení minimální mzdy jako nevhodné řešení. Upozorňuje na to, že minimální mzda vzrostla už o více než 60 %, aniž by existovaly důkazy, že stejně vzrostla i produktivita práce. Dle zástupců zaměstnavatelů by se růst minimální mzdy měl odvozovat od kondice ekonomiky a hospodářských ukazatelů.

Na straně zaměstnavatele by mzdové náklady v příštím roce vzrostly z letošních 16 400 korun na 18 400 korun (ročně se jedná o dalších 24 000 korun). Zvýšení minimální mzdy by především znamenal vyšší příjem do státní kasy.

Hospodářská komora je názoru, že by se vláda měla spíše zabývat možností snížit celkové daňové zatížení práce včetně odvodů všem zaměstnavatelům a zaměstnancům v zemi. Daňové zatížení je totiž u nás jedno z nejvyšších ze zemí OECD.