INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení limitu pro registraci k DPH

27.7.2022

Od roku 2023 se zvýší hranice pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun. V současnosti je limit jeden milion korun.

Aktuální limit odpovídal částce 35 tisíc eur, který Česká republika zavedla při vstupu do Evropské unie v roce 2004. Od té doby se i přes významný růst cenové hladiny limit nezměnil. Sama Evropská unie podporuje zvýšení limitu pro plátcovství DPH až na 85 tisíc eur od roku 2025.Česká republika ovšem požádala o zvýšení limitu již od příštího roku.

S příchodem nového roku také vzroste podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně na dvojnásobek. K paušální dani by se tak mohlo nově přihlásit až 30 tisíc živnostníků.

Odhlásit se z povinného plátcovství DPH bude možné v případě, že podnikatel bude mít obrat mezi jedním a dvěma miliony korun. Tuto možnost by mohlo využít až sto tisíc podnikatelů. Plátce DPH bude moci požádat o zrušení registrace k DPH před 1. lednem 2023, aby případně mohl k 1.lednu vstoupit do režimu paušální daně.

Kvůli zvýšení limitu pro plátcovství DPH a tím i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vsup do paušálního režimu daně se zavádí tři pásma odvozená od výše příjmů a od výdajového paušálu.

  • 1. pásmo - OSVČ s příjmy do jednoho milionu korun ročně bez ohledu na typ samostatné činnosti, OSVČ s příjmy do 1,5 milionu korun ročně, pokud k alespoň 75 % z nich lze uplatnit 80 či 60% výdajový paušál. OSVČ s příjmy do 2 milionu korun ročně, pokud k alespoň 75 % z nich lze uplatnit 80% výdajový paušál.
  • 2. pásmo - OSVČ s ročními příjmy do 1,5 milionu korun bez ohledu na typ samostatné činnosti, OSVČ s příjmy do 2 milionů korun, pokud k alespoň 75 % z nich lze uplatnit 80 či 60% výdajový paušál.
  • 3. pásmo -  OSVČ s ročními příjmy do 2 milionů korun bez ohledu na typ samostatné činnosti.

„Obecně platí, že paušální daň je nabídka od státu a je zcela na dobrovolném rozhodnutí každého živnostníka, zda ji využije, nebo ne. Návrh tří pásem byl kompromisním řešením mezi zachováním jednoduchosti systému a daňovou spravedlností v tom smyslu, že živnostník s příjmy do 500 tisíc korun ročně logicky nemůže státu odvádět stejně jako podnikatel s dvoumilionovými příjmy ročně,“ vysvětlil k novému nastavení paušální daně ministr financí Zbyněk Stanjura.

V letošním roce je výše měsíčních záloh stanovena na 5 994 korun. V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojištění (2 627 korun), minimální důchodové pojištění navýšené o 15 % (3 267 korun) a 100 korun na dani z příjmů.

V příštím roce by se u OSVČ v prvním pásmu měla paušální záloha zvednout na částku cca 5 600 korun v závislosti na výši minimálního zdravotního a důchodového pojištění.

Ve druhém pásmu bude paušální záloha činit 16 tisíc korun měsíčně (4 963 korun daň, 7 446 korun důchodové a 3 591 korun zdravotní pojištění). Ve třetím pásmu pak celková paušální záloha v příštím roce dosáhne 26 tisíc korun měsíčně (9 320 korun daň, 11 388 korun důchodové a 5 292 korun zdravotní pojištění).