INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zrušení solidární daně

25.11.2021

Vzhledem k legislativním změnám bude platit za rok 2021 většina lidí méně na daňových odvodech. Zrušila se superhrubá mzda a i tzv. solidární daň z příjmů pro bohaté. Současně s tím, ovšem byla zavedena jiná forma progresivního zdanění.

Solidární daň se platila, pokud podnikatelé v roce 2020 vydělali přes 1 672 080 korun. Příjmy nad tuto částku se mimo standardní 15procentní sazby daně z příjmů ještě danily 7procentní solidární daní. Příjmový limit pro osoby samostatně výdělečně činné, od kterého bývala povinnost platit solidární daň, se letos posunul na 1 701 168 korun. Při přepočtení na měsíce se bude zvýšená sazba aplikovat od 141 764 korun. Na solidární dani se v loňském roce vybralo 5,2 miliardy korun.

Solidární přirážka byla letos zrušena a nahrazena daňovým pásmem ve výši 23 %, které se bude aplikovat pouze na roční příjmy přesahující 48násobek průměrné mzdy. Zisky nad tuto hranici podléhají tak ještě vyššímu zdanění než v případě solidární daně.

Uveďme si příklad podnikatele, který má za rok 2021 hrubý příjem například 2 000 000 korun. Z tohoto příjmu odvede z 1 701 168 korun patnáctiprocentní daň a ze zbylých 298 932 korun 23 procent.

Na rozdíl od solidární přirážky se bude 23% daňová sazba vztahovat kromě příjmů ze zaměstnání a podnikání také na tzv. ostatní příjmy, na kapitálové příjmy či na příjmy z pronájmu. „Lidé, kteří prodali nemovitost, případně měli příjmy z kapitálového majetku, progresivní daň neplatí. Pokud ale nesplnili podmínky pro osvobození tohoto příjmu od daně z příjmu fyzických osob, budou z něj muset odvést běžnou daň,“ upozorňuje daňová expertka Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.
A jak je to s pojištěním? Co se týče sociálního pojištění, platí se pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu. Ten pro letošní rok činí 536 462 korun. Zdravotní pojištění se naopak odvádí z celého příjmu a není pro něj stanoven žádný strop.